Deelnemen

DE VOLGENDE EDITIE VAN DE NEW MATERIAL AWARD IS IN 2020.

Downloads voor aanmelden

New Material Award-aanmeldformulier-2018
New Material Award-voorwaarden-2018

Per inzending is een bedrag van € 50 verschuldigd (incl. btw).

Bij de beoordeling van de inzendingen wegen de volgende aspecten mee:

  • Is er sprake van een nieuw duurzaam materiaal of een innovatieve duurzame toepassing van een materiaal?
  • Wordt in elke fase of zoveel mogelijk fasen van de levenscyclus van het ontwerp rekening gehouden met milieuaspecten?
  • De algehele kwaliteit en vormgeving van het idee, ontwerp of product.
  • De artistieke kwaliteit van het idee, ontwerp of product.
  • Hoe realistisch en uitvoerbaar is het idee of ontwerp (is het toepasbaar, werkt het inspirerend, wat is de potentie?)
  • In hoeverre is sprake van een innovatieve benadering?
  • Reageert of anticipeert het ontwerp op actuele en urgente problemen in onze samenleving?