ZandBank

Atelier NL

De glasindustrie gebruikt louter wit, puur zand voor de vervaardiging van glas. Dit type zand is slechts te vinden in een klein aantal zandgroeves wereldwijd. Binnen het project ZandBank experimenteert Atelier NL met diverse lokale, niet-pure zandsoorten. Zandsoorten uit verschillende plaatsen produceren verschillende kleuren, patronen en texturen.
Door zand in de oven te smelten breekt het en verhardt tot kristalachtige patronen. Atelier NL onderzoekt de mogelijkheden van deze nieuwe materialen.

Foto: Mike Roelofs

Zand bestaat uit een mengsel van mineralen, metalen en andere componenten. Het onderzoek van Atelier NL richt zich op de bruikbare eigenschappen en toekomstige mogelijkheden die wilde zandsoorten van nature in zich hebben.

Uit het feit dat via een bedrieglijk eenvoudig proces van zand glas gemaakt kan worden blijkt dat zandkorrels een enorme variëteit en grote potentie in zich dragen.

www.ateliernl.com