The Lenticular Project

Antoine Peters

Bij lenticulair drukwerk verandert een plaatje als het in beweging wordt gebracht optisch van kleur, en diepte. Antoine Peters onderzoekt de mogelijkheid om deze techniek op textiel toe te passen en zo ‘multiple dessin’ kleding te maken; de print verandert van kleur afhankelijk van de beweging van de drager of toeschouwer.

Voor de Lenticular Dress 2.0 gebruikte Antoine Peters  een Japanse vouwtechniek. Doel is om, in samenwerking met een universiteit of industriële partner, een textiel te ontwikkelen dat dun, wasbaar en flexibel is en even fraai drapeert als ieder ander textiel, maar met het krachtige visuele lenticulaire effect.

lenti 2 gifje

www.antoinepeters.com