Wikado

2012Architecten

Per jaar worden in Nederland tweehonderd windmolenwieken afgekeurd. De wieken zijn weer en wind bestendig en hebben een aerodynamische vorm. 2012Architecten bouwde van vijf afgekeurde wieken een speeltuin in Rotterdam. Door de wieken aan elkaar te koppelen ontstaat een labyrint dat een ideale speelruimte voor kinderen is. In de toekomst wil 2012Architecten behalve speeltuinen ook onder andere straatmeubilair en skatebanen van windmolenwieken bouwen.

De afgeschreven wieken worden nu geshredderd en verbrand. Bij de verwerking tot speeltuin wordt de levensduur van een wiek flink verlengd. Omdat de windmolenwieken een wereldwijd afvalprobleem vormen, zijn ze altijd lokaal verkrijgbaar, zodat de transportkosten laag blijven.

2012Architecten werkt in het overgrote deel van zijn projecten met materiaal dat in de omgeving voorhanden is en ziet hergebruik als een ontwerpstrategie.

www.2012architecten.nl